لوگوی ثبت احوال

سامانه درخواست تشکیل پرونده افراد فاقد شناسنامه

اطلاعات فردی
نام
نام خانوادگی
سال تولد
حجم عکس کمتر از 300 کیلوبایت و در فرمت jpg,png,jpeg باشد
در صورتی که در ثبت اطلاعات با خطا رو به رو شدید عکس را حتما مجددا آپلود کنید.
شناسه مدرک هویتی

اطلاعات محل سکونت و تماس
شماره تلفن ثابت
شماره همراه
شماره همراه ضروری

اطلاعات مربوط به سوابق پرونده شما
شماره شناسه فاقدین
اطلاعات پدر
نام پدر
نام خانوادگی
کد ملی پدر
شناسه مدرک هویتی پدر

اطلاعات محل سکونت و تماس پدر شما
شماره ثابت پدر
شماره همراه پدر

اطلاعات مربوط به سوابق پرونده پدر شما